Komunikaty i sprostowania

Komunikaty i sprostowania | Oświadczenia

Komunikaty i sprostowania | Oświadczenia

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r. to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego (instytucji i rynków finansowych) w danym roku. Analizą objęto również infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne kształtujące warunki jego działania. Zaprezentowano także perspektywę kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2025 roku.

Loading…