750-lecie lokacji Poznania

750-lecie lokacji Poznania

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

2 100

Data emisji

05-03-2003

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

39 000

Data emisji

05-03-2003

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

600 000

Data emisji

05-03-2003