NBP pomaga Ukraińcom w wymianie hrywny

Działania NBP

Działania NBP

Co zrobił NBP?

NBP we współpracy z NBU oraz PKO BP uruchomił specjalny program umożliwiający Ukraińcom wymianę hrywien na złotówki, po uczciwym i zakontraktowanym kursie.

Szybkie i zdecydowane działania NBP – uważnego na potrzeby społeczne – pozwalają pomóc tysiącom uchodźców.

Z wymiany hrywny korzysta 103 tys. obywateli Ukrainy, którzy wymieniają równowartość 98 mln złotych. To 77% ogólnej kwoty transakcji w 10 krajach europejskich.

Programowi towarzyszą rozbudowane działania informacyjno-komunikacyjne w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych w języku polskim i ukraińskim.

Program – pierwszy na świecie – stał się wzorem dla innych krajów europejskich.