Odznaka honorowa „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”

Odznaka honorowa "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej" | Ustalenia jej wzoru, zasad, trybu nadawania oraz noszenia

Odznaka honorowa „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” | Ustalenia jej wzoru, zasad, trybu nadawania oraz noszenia

Odznaka honorowa „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” jest nadawana osobom, które szczególnie przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju bankowości, za zasługi związane z bankowością lub rozwojem i umacnianiem współpracy międzynarodowej w dziedzinie bankowości.

Prezes Narodowego Banku Polskiego przyznaje odznakę tej samej osobie tylko jeden raz z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej NBP, dyrektora departamentu właściwego w sprawach kadr NBP, Przewodniczącego UKNF, prezesa zarządu banku lub izby gospodarczej zrzeszającej banki.

Szczegóły dotyczące odznaki określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 260 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia  

odznaka honorowa za zasługi dla bankowości RP
odznaka honorowa za zasługi dla bankowości RP

Zobacz również