Akty prawne Organów NBP ogłoszone w Monitorze Polskim

Uchwały Zarządu NBP | Uchwały RPP | Obwieszczenia Prezesa NBP

Uchwały Zarządu NBP | Uchwały RPP | Obwieszczenia Prezesa NBP

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Prezesa NBP, Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej ogłoszonych od dnia 1 stycznia 1998 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Uchwała nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067)

Uchwała nr 54/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. z 2021 r. poz. 1152)

Uchwały Rady Polityki Pieniężnej

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2022 r. poz. 231)

Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020 (M.P. poz. 876)

Uchwała nr 5/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020 (M.P. poz. 342)

Uchwała nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021 (M.P. poz. 859)

Uchwała nr 8/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2022 (M.P. poz. 879)

Uchwała nr 15/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2023 (M.P. poz. 915)

Uchwała nr 3/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020 (M.P. poz. 500)

Uchwała nr 4/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2020 (M.P. poz. 501)

Uchwała nr 9/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2021 (M.P. poz. 545)

Uchwała nr 10/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2021 (M.P. poz. 546)

Uchwała nr 1/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (M.P. poz. 232)

Obwieszczenia Prezesa NBP

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M.P. poz. 680)


Niniejsze strony nie stanowią oficjalnego źródła aktów prawnych Narodowego Banku Polskiego. Dokładając wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były rzetelne i kompletne, NBP nie może gwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Informacje te należy traktować jedynie jako szybkie źródło przybliżonej informacji.


Zobacz również