Dokumenty kadrowe dla byłych pracowników NBP

Wniosek dotyczący wydania dokumentów kadrowych dla byłych pracowników NBP należy przesłać w formie elektronicznej

Wniosek dotyczący wydania dokumentów kadrowych dla byłych pracowników NBP należy przesłać w formie elektronicznej

Wniosek dotyczący wydania dokumentów kadrowych dla byłych pracowników NBP należy przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres mailowy: sekretariat.dk@nbp.pl lub w formie pisemnej na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Kadr
Ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa