Informacja o Inspektorze danych osobowych NBP

Inspektor danych osobowych | Kontakt do IOD

Inspektor danych osobowych | Kontakt do IOD

Funkcję Inspektora ochrony danych w Narodowym Banku Polskim sprawuje pan Bartłomiej Bernacki.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy kontaktować się:

Drogą elektroniczną na adres iod@nbp.pl

Listownie na adres:

Narodowy Bank Polski
Inspektor ochrony danych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Osobiście w siedzibie Narodowego Banku Polskiego

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00–15.00.

Zobacz również