Zamawianie publikacji NBP przez studentów

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów | Zamawianie publikacji

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów | Zamawianie publikacji

Zapytania o możliwość udostępnienia publikacji NBP prosimy kierować na adres email: publikacje@nbp.pl

Zastrzeżenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy kierowane do Narodowego Banku Polskiego, w tym wnioski, zapytania i skargi, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą zawierały następujących danych autora (nadawcy): w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska, zaś w przypadku osób prawnych – nazwy, a także adresu.

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów. Prośby te formułowane są często w sposób ogólny i nie wskazują na konkretne dokumenty, dane lub materiały będące w posiadaniu NBP. Niejednokrotnie prośby te mylnie kierowane są do NBP. W takich przypadkach udzielenie pomocy ze strony NBP nie jest możliwe. Wybór oraz opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do napisania pracy jest obowiązkiem piszącego i NBP nie może go w tym wyręczać.

W przypadku, gdy napływająca za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencja zawiera prośbę o udostępnienie konkretnego materiału lub dokumentu będącego w posiadaniu NBP oraz kierowana jest zgodnie z wymogami KPA, Narodowy Bank Polski informuje o możliwościach bezpośredniego zapoznania się z nim lub wskazuje sposób jego udostępnienia. Nie dotyczy to jednak dokumentów i danych publikowanych na stronie internetowej NBP, która jest źródłem szybkiej informacji dla użytkowników Internetu. NBP nie udziela również odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez pocztę elektroniczną sformułowane w sposób ogólny lub bez odwołania się do konkretnego dokumentu bądź danych będących w posiadaniu NBP.

Zobacz również