Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego

Sprawozdania finansowe NBP | Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta | Archiwum

Sprawozdania finansowe NBP | Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta | Archiwum

Do pobrania

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Zobacz również