Andrzej Kaźmierczak

Biogram | Były Członek Zarządu NBP
Andrzej Kaźmierczak - Członek Zarządu NBP

Biogram | Były Członek Zarządu NBP

Urodził się 12 lipca 1950 r. w Warszawie. W 1973 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS) w Warszawie (obecnie SGH). W pracy badawczej i dydaktycznej od lat związany z tą uczelnią; w 1979 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1986 r. doktora habilitowanego; następnie zatrudniony na stanowisku docenta w Katedrze Finansów SGPiS; od 1993 r. profesor w Katedrze Bankowości SGH. Postanowieniem Prezydenta RP w 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej odbył staże w bankach Wielkiej Brytanii, USA, Włoch i Polski. Wykładał m.in. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 2014 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. (1991-1993); uczestniczył w pracach Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1992-1997); w 1997 r. członek Rady Banku PEKAO S.A. W latach 1998-2005 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych a od 1999 r. do 2005 r. pełnił funkcję eksperta NIK do spraw polityki pieniężnej. W latach 2009-2010 ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji (19.02.2010 r. – 19.02.2016 r.).

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych m.in. z teorią pieniądza, polityką pieniężną i finansami międzynarodowymi. Jest autorem ponad 100 rozpraw naukowych, wielu ekspertyz przeznaczonych dla ośrodków dydaktycznych i instytucji państwowych oraz twórcą cenionych podręczników akademickich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).