Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989-1997

Informacja o podstawowych stopach procentowanych NBP w latach 1989-1997
Obowiązuje od: KREDYT Lombardowy Sposób naliczania Stopa redyskontowa weksli Sposób naliczania Stopa Referencyjna Stopa Depozytowa
1989
01.01 * * * *
21.03 * * * *
01.08 * * * *
01.10 * * * *
01.11 * * * *
01.12 * * 26 kwartalnie
1990
styczeń * * 49 kwartalnie
luty * * 24 kwartalnie
marzec * * 16 kwartalnie
kwiecień * * 13 kwartalnie
maj * * 9 kwartalnie
czerwiec * * 7 kwartalnie
01.07 * * 28 rocznie
15.10 * * 36 rocznie
21.11 * * 48 rocznie
1991
01.02 * * 60 rocznie
01.05 * * 51 rocznie
05.07 * * 44 rocznie
02.08 * * 39 rocznie
15.09 * * 36 rocznie
1992
01.07 37 rocznie 32 rocznie
1993
22.02 33 rocznie 29 rocznie
1994
13.05 31 rocznie 28 rocznie
1995
21.02 34 rocznie 31 rocznie
29.05 30 rocznie 27 rocznie
18.09 28 rocznie 25 rocznie
1996
08.01 26 rocznie 23 rocznie
17.07 25 rocznie 22 rocznie
1997
04.08 27 rocznie 24,5 rocznie

Informacja o podstawowych stopach procentowanych NBP w latach 1989-1997

Zobacz również