Wyniki głosowań RPP

Zasady publikacji wyników głosowań | Informacje bieżące i archiwalne

Zasady publikacji wyników głosowań | Informacje bieżące i archiwalne

Narodowy Bank Polski publikuje informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniach nad wnioskami i uchwałami dotyczącymi stóp procentowych zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. W przypadku, w którym Rada podejmie uchwałę, informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP niezwłocznie po tym, jak w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszone zostaną informacje w sprawie głosowania nad podjętą uchwałą.
  2. W przypadku, w którym Rada nie podejmie uchwały, informacje o wniosku i stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP po upływie 6 tygodni od dnia głosowania.
  3. W przypadku, gdy na posiedzeniu w wyniku głosowania została podjęta uchwała, ale – oprócz wniosku, który uzyskał większość głosów – poddane pod głosowanie były także inne wnioski, które nie uzyskały większości głosów, informacje o tych wnioskach i stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP niezwłocznie po tym, jak w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszone zostaną informacje w sprawie głosowania nad podjętą uchwałą.

Do pobrania

Zobacz również