Opinie RPP do projektów ustaw budżetowych

Opinia RPP do ustawy budżetowej na rok bieżący | Archiwalne opinie

Opinia RPP do ustawy budżetowej na rok bieżący | Archiwalne opinie

Do pobrania

Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.

Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Opinia RPP do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 23.12.2019

Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Zobacz również