Sprawozdania z wykonania polityki pieniężnej

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składane jest Sejmowi przez Radę Polityki Pieniężnej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego | Sprawozdanie RPP

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składane jest Sejmowi przez Radę Polityki Pieniężnej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego | Sprawozdanie RPP

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składane jest Sejmowi przez Radę Polityki Pieniężnej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sprawozdanie przedstawia główne elementy realizowanej strategii polityki pieniężnej, opis uwarunkowań makroekonomicznych i decyzji podejmowanych w zakresie polityki pieniężnej w roku objętym sprawozdaniem, a także opis stosowanych instrumentów polityki pieniężnej.

Do pobrania

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2016 r.

Zobacz również