Założenia polityki pieniężnej

Zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji

Zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji

Publikacja prezentuje założenia polityki pieniężnej, ustalane corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej, przedkładane do wiadomości Sejmowi jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji. Założenia polityki pieniężnej ukazują się w języku polskim i angielskim.

Do pobrania

Założenia polityki pieniężnej na rok 2023

Założenia polityki pieniężnej na rok 2022

Założenia polityki pieniężnej na rok 2021

Założenia polityki pieniężnej na rok 2020

Założenia polityki pieniężnej na rok 2019

Założenia polityki pieniężnej na rok 2018

Założenia polityki pieniężnej na rok 2017

Założenia polityki pieniężnej na rok 2016

Zobacz również