Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego w 2002 r.

Raport przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2002 | Materiały do pobrania | Odnośniki

Raport przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2002 | Materiały do pobrania | Odnośniki

Raport „Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2002 r.” przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2002. Raport koncentruje się na opisie instrumentów wykorzystywanych przez Narodowy Bank Polski dla stabilizacji stóp rynku międzybankowego: operacji otwartego rynku, rezerwy obowiązkowej oraz operacji kredytowo – depozytowych. Omawiane są w nim również czynniki, które prowadzą do zmian płynności systemu bankowego, a jednocześnie pozostają poza wpływem banku centralnego. W zakończeniu przedstawiono modyfikacje systemu operacyjnego NBP związane z dostosowaniem do standardów Eurosystemu. Raport publikowany jest w celu informacyjnym a także edukacyjnym. Skierowany jest głównie do ekonomistów związanych z instytucjami finansowymi, ośrodkami naukowymi a także do środowisk akademickich.

Do pobrania

Spis treści 

Treść raportu

Tabele i wykresy

Stawki WIBOR na tle stóp procentowych NBP w 2002 r.

Średnie dzienne saldo podstawowych operacji otwartego rynku w miesiącu

Informacja dzienna (stan na koniec miesiąca)

Stawki rynku międzybankowego WIBOR na tle stopy interwencyjnej (dni operacji)

Przetargi na bony pieniężne NBP

Zestawienie bezwarunkowej sprzedaży skonwertowanych papierów wartościowych w 2002 r. w mln zł

Poziom lokat MF w NBP a wysokość stawek WIBOR

Główne zasady operacji otwartego rynku w NBP i w Eurosystemie – porównanie

Zobacz również