Projekcja inflacji i PKB – listopad 2016

Opis | Dane i wykresy | Materiały do pobrania

Opis | Dane i wykresy | Materiały do pobrania


Projekcja inflacji i PKB – listopad 2016 r.


Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DABE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.


Projekcja inflacji i PKB (opublikowana 14 listopada 2016 r.)


Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
201620172018
Inflacja CPI r/r (%)-0,61,31,5
PKB r/r (%)3,03,63,3
WIBOR 3M* (%)1,701,711,71

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 13 marca 2017 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2016

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2016

Zobacz również