Projekcja inflacji i PKB – listopad 2017

Opis | Dane i wykresy | Materiały do pobrania

Opis | Dane i wykresy | Materiały do pobrania


Projekcja inflacji i PKB – listopad 2017 r.


Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DABE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.


Projekcja inflacji i PKB (opublikowana 13 listopada 2017 r.)


Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
201720182019
Inflacja CPI r/r (%)1,92,32,7
PKB r/r (%)4,23,63,3
WIBOR 3M* (%)1,731,731,73

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 12 marca 2018 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2017

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2017

Zobacz również