Projekcja inflacji i PKB – marzec 2021

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 marca 2021 r.

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 marca 2021 r.


Projekcja inflacji i PKB – marzec 2021


Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DABE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.


Projekcja inflacji i PKB (opublikowana 8 marca 2021 r.)


Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%) (Q4 2019 = 100)
202120222023
Inflacja CPI r/r (%)3,12,83,2
PKB r/r (%)4,15,45,4
WIBOR 3M* (%)0,220,220,22

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 12 lipca 2021 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2021

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2021 

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – marzec 2021”

Zobacz również