Projekcja inflacji i PKB – marzec 2022

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 11 marca 2022 r.

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 11 marca 2022 r.


Projekcja inflacji i PKB – marzec 2022 r.


Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DABE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.


Projekcja inflacji i PKB (opublikowana 11 marca 2022 r.)


Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
202220232024
Inflacja CPI r/r (%)10,89,04,2
PKB r/r (%)4,43,02,7
WIBOR 3M* (%)2,982,952,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB została opublikowana 12 lipca 2022 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2022

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2022

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – marzec 2022”

Zobacz również