Anna Zielińska-Głębocka

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 - 2016

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 – 2016

Urodziła się 29 września 1949 r. w Bydgoszczy.

W 1972 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 1976 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych a w 1992 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie teorii ekonomii. W 1998 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2001 r. roku jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełniła funkcje m.in. kierownika Zaocznego Studium Doktoranckiego, a także kierownika studium podyplomowego. Uczestniczyła w stażach i projektach badawczych dotyczących Unii Europejskiej w kraju i za granicą. Od 1998 r. jest kierownikiem Katedry Integracji Europejskiej oraz członkiem senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Dorobek naukowo-badawczy prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym m.in.: monografie, podręczniki, artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, referaty i recenzje prac naukowych. Jest autorką ekspertyz dla urzędów centralnych i regionalnych, w tym Biura Analiz Sejmowych.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej pełniła także funkcje publiczne. Była posłanką Sejmu RP V i VI kadencji. Od 2002 r. jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2008 r. jej wiceprzewodniczącą. Jest członkiem Rady Służby Cywilnej. Od 2008 r. przewodniczy Gdańskiej Radzie Oświatowej.

W dniu 9 lutego 2010 r. prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka została powołana przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej.