Cezary Józefiak

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Urodził się 2 lipca 1932 r. w Łodzi.

Studia ekonomiczne ukończył w 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1971–1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1975 r. kierował Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990–1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1995–1999 – prezydentem Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1980–1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990–1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1993–1997 był członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1992–1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego.

W latach 1980–1989 pełnił funkcję doradcy NSZZ „Solidarność” w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach „Okrągłego Stołu”. W latach 1989–1991 był senatorem RP, przewodniczył Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zmarł 5 stycznia 2007 r.