Dariusz Filar

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 - 2010

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 – 2010

Urodził się 18 lipca 1950 r. w Gdyni.

W 1973 r. ukończył studia w Uniwersytecie Gdańskim (kierunek: handel zagraniczny), a następnie był kolejno zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego (od 1992 r.). W latach 1992-1995 jako visiting professor prowadził zajęcia w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA). Współpracował także z Central European University. Jego specjalizacja naukowa obejmuje historię myśli ekonomicznej, makroekonomię oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw transnarodowych. Był promotorem 8 rozpraw doktorskich oraz ponad 150 prac magisterskich.

W marcu 1999 roku objął stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao SA i funkcję tę sprawował aż do dnia powołania w skład Rady Polityki Pieniężnej. W tym samym okresie był członkiem Europejskiej Rady Ekonomistów działającej w ramach The Conference Board – Europe.

Jego najważniejsze publikacje to „Spór o podział dochodów w rozwiniętym kapitalizmie” oraz „Liberalizm społeczny Ferdynanda Zweiga”. Publikował także na łamach wielu pism specjalistycznych w kraju i za granicą (USA, Włochy i Niemcy). Od 2000 roku stale współpracuje jako komentator ekonomiczny z dziennikiem „Rzeczpospolita”. W latach 1991–1999 był członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Polityczny”.