Grzegorz Wójtowicz

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Urodził się 2 października 1947 r.

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Posiadał stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1970-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim. Do 1978 roku był zatrudniony w Oddziale Wojewódzkim w Koszalinie jako specjalista do spraw kredytowych. Następnie pracował w Centrali w pionie zagranicznym, będąc kolejno głównym specjalistą, wicedyrektorem i dyrektorem departamentu. Od 1984 roku był członkiem Zarządu NBP. W latach 1989-1991 był wiceprezesem, a w 1991 roku prezesem NBP.

W czasie pracy w banku centralnym uczestniczył w negocjacjach z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim. Był wicegubernatorem, a następnie gubernatorem Banku Światowego ze strony polskiej, a także gubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Był pomysłodawcą terminu WIG – Warszawski Indeks Giełdowy.

Od 1992 roku był dyrektorem finansowym w firmie „Sobiesław Zasada Ltd.”. Ponadto, w latach 1996–1998 był prezesem Rady Banku Handlowego w Warszawie SA, a potem przewodniczył Radzie Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych jako ekspert w zakresie prawa bankowego, polityki pieniężnej i zagadnień makroekonomicznych.

Autor ponad 600 publikacji, głównie z zakresu polityki pieniężnej, bilansu płatniczego oraz praktyki bankowej.

Przewodniczył Kapitule Rankingu Wyższych Uczelni „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Był członkiem Rady Programowej pisma „Bank”.

Zmarł w dniu 15 czerwca 2009 r.