Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezes Narodowego Banku Polskiego 1992 - 2000 | Przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej 1998 - 2000

Prezes Narodowego Banku Polskiego 1992 – 2000 | Przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej 1998 – 2000

Urodziła się 4 listopada 1952 roku w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego Porównawczego i Zarządzania Gospodarką Narodową w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Pracę doktorską obroniła w 1981 roku, a opublikowała w 1985 roku, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.

W 1989 roku była ekspertem sejmowym i senackim z zakresu prawa publicznego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i jego kolejnych nowelizacji. W 1993 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat „Bank centralny – od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Zagadnienia prawne”, zawierającą propozycje zmian polskiego prawa bankowego.

W 1992 r. została powołana na prezesa NBP. W czasie pierwszej, sześcioletniej kadencji doprowadziła do wzmocnienia niezależności banku centralnego, dynamicznego rozwoju sektora bankowego, wypracowała klarowną politykę licencyjną. W 1995 r. dokonano dwóch historycznych reform systemu bankowego w Polsce: denominacji złotego i upłynnienia jego kursu wobec walut wymienialnych. W 1998 r. powołana na drugą kadencję. W grudnia 2000 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz przestała pełnić funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

Autorka ponad 40 prac naukowych, w tym monografii; współautorka podręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego; od 1983 r. specjalizuje się w prawie bankowym, a zwłaszcza w pozycji prawnej banków centralnych.

Laureatka wielu prestiżowych nagród zagranicznych i krajowych pism ekonomicznych; m.in. amerykański miesięcznik finansowy „Global Finance”, czterokrotnie, w 1994, 1997, 1998 i 1999 r., zaliczył Hannę Gronkiewcz-Waltz do grona najlepszych prezesów banków centralnych na świecie; odznaczona medalem Ecclesiae populoque servitium praestanti – Zasłużony dla Kościoła i Narodu (1997 r.). W tym samym roku odznaczona za zasługi dla spółdzielczości bankowej. W 1998 roku uhonorowana przez zarząd NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości RP.