Jerzy Hausner

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 - 2016

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 – 2016

Urodził się 6 października 1949 r. w Świnoujściu.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), a następnie pracownik naukowy tej uczelni. W 1980 r. uzyskał stopień doktora; od 1988 r. doktor habilitowany. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od połowy lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji państwowych i rządowych. Był m.in. szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki (1994–1996), następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1997) pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił też funkcję społecznego doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w ramach powołanego w 1996 r. zespołu doradców ekonomicznych.

W latach 2001–2005 poseł na Sejm RP IV kadencji. Wicepremier i minister w rządach Leszka Millera (2001–2004) oraz Marka Belki (2004–2005). W latach 2001-2003 był ministrem pracy i polityki społecznej; po zmianach strukturalnych w administracji rządowej od stycznia 2003 r. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także wicepremier. Od maja 2004 r. wicepremier i minister gospodarki i pracy; krótko pełnił też w tym okresie obowiązki ministra zdrowia oraz ministra skarbu państwa. Autor planu naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera).

Autor około 300 publikacji z zakresu ekonomii politycznej oraz zarządzania publicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; laureat Nagrody Kisiela (2004).

Żonaty, ma dwie córki, czterech wnuków i jedną wnuczkę.

W dniu 13 stycznia 2010 r. Senat RP powołał prof. dr. hab. Jerzego Hausnera w skład Rady Polityki Pieniężnej.