Jerzy Żyżyński

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 - 2022

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 – 2022

Urodził się 6 sierpnia 1949 r. w Łomży.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1997 r. doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie Panamskim (1987 r.), Uniwersytecie w Edynburgu (1992 r.), Uniwersytecie w Glasgow (1994 r.) oraz w Le Moyne College w Syracuse, USA jako visiting professor (2002 r.).

Od 1974 r. pracownik Uniwersytetu Warszawskiego – od 2002 r. kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej Wydziału Zarządzania UW. Wykładał również w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach oraz Szkole Bankowości i Ubezpieczeń, a także w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. W latach 1981-1985 pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, od 1985 r. do 1989 r. zatrudniony w Centrum Badania Opinii Społecznej, a w latach 1993-1996 w Biurze Studiów i Ekspertyz przy Kancelarii Sejmu RP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (1998-2006) oraz Narodowej Rady Rozwoju (2008-2010).

Autor książek, podręczników akademickich i rozpraw naukowych z zakresu makroekonomii, statystyki oraz polityki gospodarczej i polityki pieniężnej.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

18 marca 2016 powołany przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej.