Stanisław Nieckarz

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 - 2010

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 – 2010

Urodził się 10 czerwca 1941 r.

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów; początkowo jako stażysta, następnie zatrudniany na kolejnych szczeblach we wszystkich kluczowych departamentach tego resortu; w latach 1982–1986 minister finansów; wcześniej, w latach 1980-1982, pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP.

W latach 1987–1992 radca ekonomiczno-finansowy w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie. Od 1992 r. doradca i członek władz banków komercyjnych i instytucji ubezpieczeniowych; od 1998 r. ekspert w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Przed powołaniem do Rady Polityki Pieniężnej konsultant prezesa Rady Ministrów.

Autor ponad 200 publikacji z dziedziny makro- i mikroekonomicznej, systemów bankowych i finansowych. Kierował licznymi pracami metodologiczno-aplikacyjnymi dotyczącymi m.in. systemów ekonomiczno-finansowych, syntetycznych bilansów finansowych państwa, rachunków narodowych i przepływów finansowych, systemu budżetowego oraz bilansu płatniczego.

Zmarł 27 października 2014 r.