Wiesława Ziółkowska

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z dziedziny polityki gospodarczej i finansów, w tym trzech książkowych. Wieloletni praktyk gospodarczy. Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1997. Najpierw wiceprzewodnicząca, a następnie przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.