Wojciech Łączkowski

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Urodził się 3 października 1933 r. w Poznaniu.

Jest profesorem prawa, specjalistą z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.

Studia prawnicze ukończył w 1955 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1960 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa Finansowego. Pełnił różne funkcje akademickie – m.in. dziekana i prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Od 1984 r. wykłada również na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1990 r. do 30 listopada 1997 r. był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie w latach 1991–1997 członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, której przewodniczył w latach 1994–1997.

Aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Zachodniego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk biorąc czynny udział w kongresach i konferencjach w Polsce i zagranicą.

W Trybunale Konstytucyjnym jako sędzia sprawozdawca przygotowywał sprawy z zakresu finansów publicznych, prawa budżetowego i prawa daninowego.