Zyta Gilowska

Biogram | Członek RPP | W Radzie od 16 II 2010 do 24 X 2013

Biogram | Członek RPP | W Radzie od 16 II 2010 do 24 X 2013

Urodziła się 7 lipca 1949 r. w Nowym Mieście Lubawskim.

Absolwentka Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii. W latach 1972–1985 zatrudniona w Zakładzie Statystyki i Ekonometrii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1981 r. obroniła pracę doktorską. Od 1986 r. zatrudniona w Instytucie Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie dyrektor tego Instytutu. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 1994 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1991–1996 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Następnie, w latach 1996–2000, profesor nadzwyczajny w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, przewód w sprawie tytułu przeprowadził Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (w latach 1991-2001) oraz Instytucie Spraw Publicznych (w latach 1994–2000) koordynator lub współwykonawca kilkunastu programów badawczych. W latach 1994–2001 ekspert Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP.

Autorka ok. 250 publikacji z zakresu decentralizacji finansów publicznych, ekonomiki samorządu terytorialnego, polityki regionalnej oraz organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych.

W latach 90. radna (1990–1998), założycielka i wiceprzewodnicząca Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (1990–1994), wiceprzewodnicząca Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1992–1995), delegat Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (1992–1998).

W latach 2001–2005 oraz 2007–2008 poseł na Sejm RP (IV i VI kadencji), w IV kadencji wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wicepremier ds. gospodarczych oraz minister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007).

W dniu 16 lutego 2010 r. Prezydent RP powołał prof. dr. hab. Zytę Gilowską w skład Rady Polityki Pieniężnej.

W związku ze zrzeczeniem się przez prof. Zytę Gilowską funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, w dniu 3 października 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski na podstawie artykułu 13 ust. 5 pkt. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. odwołał ją z funkcji członka RPP.

Zmarła 5 kwietnia 2016 r.