Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego

Zakres tematyczny | Materiał do pobrania

Zakres tematyczny | Materiał do pobrania

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego – raport */

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego – prezentacja

*/ I wersja Raportu, który będzie rozszerzany w wyniku cyklicznych dyskusji organizowanych przez NBP we współpracy z Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i uczelniami ekonomicznymi w Polsce.

Zobacz również