Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD) jest pierwszym badaniem, które dostarcza szczegółowych danych na temat majątku i zadłużenia gospodarstw domowych (GD) w Polsce

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD) jest pierwszym badaniem, które dostarcza szczegółowych danych na temat majątku i zadłużenia gospodarstw domowych (GD) w Polsce

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD) jest pierwszym badaniem, które dostarcza szczegółowych danych na temat majątku i zadłużenia gospodarstw domowych (GD) w Polsce. Pozwala tym samym lepiej zrozumieć, jak kształtują się nierówności majątkowe i jak przebiegają ważne procesy ekonomiczne – oszczędzanie, zadłużanie czy podejmowanie ryzyka finansowego.

BZGD zostało po raz pierwszy zrealizowane w Polsce na początku 2014 roku przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Bliźniacze badania są prowadzone w krajach strefy euro i niektórych innych krajach Unii Europejskiej w ramach sieci badawczej Household Finance and Consumption Network, koordynowanej przez Europejski Bank Centralny.

Raport z badania pilotażowego w 2014 r.

Celem poniższego raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań.

Do pobrania

Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r.  

Aneks metodologiczny 

Prezentacja 

Komunikat prasowy z 17 listopada 2015 r.

Badanie w 2016 r.

Na jesieni 2016 r. Narodowy Bank Polski przeprowadził wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym kolejną turę badania zasobności gospodarstw domowych w Polsce. Pozwoliło ono określić, jak na przestrzeni czasu zmieniają się m.in. majątek, zadłużenie i ryzyko finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wśród kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych, obejmując zarówno te gospodarstwa, które wzięły udział w badaniu pilotażowym w 2014 r., jak i gospodarstwa, które zostały zaproszone do udziału w badaniu po raz pierwszy.

Zobacz również