Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski (ankieta)

Ankieta | Instrukcja badania | Materiały do pobrania

Ankieta | Instrukcja badania | Materiały do pobrania

Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski zostało ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz.U. 2022 poz. 2453) pod nr 1.26.09 (075).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego od 2013 r. Wyniki badań prowadzonych na podstawie ww. ankiet służą organom NBP realizacji celów statutowych (polityka monetarna oraz stabilność sektora finansowego) oraz są podstawą do analiz sytuacji na rynku nieruchomości publikowanych na stronie internetowej NBP.

Zwracamy się do podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych (deweloperów i pośredników) oraz pośredników i zarządców nieruchomości komercyjnych w 16 miastach stolicach województw lub aglomeracjach w przypadku centrów handlowych oraz magazynów z prośbą o wypełnianie ankiet i przekazywanie ich do właściwych oddziałów okręgowych NBP. Wszystkie podane informacje będą traktowane jako poufne i podlegają ochronie danych statystycznych.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby począwszy od notowania za okres II kw. 2022 r. w formularzach dot. nieruchomości mieszkaniowych Badania cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych, została dostarczona dodatkowa informacja dotycząca typu transakcji oraz strony transakcji, zgodnie z załączonymi instrukcjami.

Wzory formularzy sprawozdawczych obowiązujące dla danych począwszy od II kw. 2023 r.:

Instrukcje

Zobacz również