Plan działalności NBP

Plan działalności NBP przedstawia misję Narodowego Banku Polskiego, cele do realizacji w trzyletnim okresie planowania oraz zadania służące realizacji celów

Plan działalności NBP przedstawia misję Narodowego Banku Polskiego, cele do realizacji w trzyletnim okresie planowania oraz zadania służące realizacji celów

Plan działalności NBP uchwala Zarząd NBP. Dokument przedstawia misję Narodowego Banku Polskiego, cele do realizacji w trzyletnim okresie planowania oraz zadania służące realizacji celów.

Do pobrania

Plan działalności NBP na lata 2023-2025

Zobacz również