Biuletyn Ekonomiczny

Biuletyn Ekonomiczny jest publikowany 2 tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów EBC dotyczącym polityki pieniężnej

Biuletyn Ekonomiczny jest publikowany 2 tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów EBC dotyczącym polityki pieniężnej

Od 2015 r. Biuletyn Ekonomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego. Biuletyn Ekonomiczny jest publikowany 2 tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów EBC dotyczącym polityki pieniężnej (8 wydań w roku). Narodowy Bank Polski – tak jak pozostałe banki centralne państw UE spoza strefy euro – zamieszcza tłumaczenia rozdziału przeglądowego z 4 wydań Biuletynu Ekonomicznego (z marca, czerwca, września i grudnia). Pełna wersja Biuletynu Ekonomicznego jest dostępna w języku angielskim na stronie: http://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/index.en.html

Biuletyn Ekonomiczny

Biuletyn miesięczny EBC – grudzień 2012 (streszczenie)*/

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – listopad 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – październik 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny EBC – wrzesień 2012 (streszczenie)*/

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – sierpień 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – lipiec 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – czerwiec 2012

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – maj 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – kwiecień 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – marzec 2012

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – luty 2012 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – styczeń 2012 (Artykuł wstępny)

*/ Od września 2012 r. Narodowy Bank Polski zaprzestaje tłumaczenia na j. polski kwartalnych wersji Biuletynu Miesięcznego EBC i rozpoczyna publikację – jak inne banki centralne spoza strefy euro – streszczeń Biuletynu Miesięcznego EBC. Streszczenia Biuletynu Miesięcznego EBC zawierające: Artykuł wstępnyProjekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro oraz streszczenia poszczególnych rozdziałów będą się ukazywały w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. W pozostałe miesiące roku publikowany będzie, jak dotychczas, Artykuł wstępny.

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – grudzień 2006

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – listopad 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – listopad 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – październik 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – październik 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – wrzesień 2006

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – sierpień 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – sierpień 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – lipiec 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – lipiec 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – czerwiec 2006

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – maj 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – maj 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – kwiecień 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – kwiecień 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – marzec 2006

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – luty 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – luty 2006 (Artykuły tematyczne)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – styczeń 2006 (Artykuł wstępny)

Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego – styczeń 2006 (Artykuły tematyczne)

Zobacz również