Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)

Archiwum kursów średnich i średnioważonych walut obcych w złotych (Tabela A) w formatach CSV i XLS

Archiwum kursów średnich i średnioważonych walut obcych w złotych (Tabela A) w formatach CSV i XLS

Kursy średnie walut obcych w złotych (Tabela A)

Format CSV

Format XLS

Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)

Format CSV

Miesięcznie

Narastająco

Kwartalne / Pólroczne / Roczne

USD i EUR

Format XLS

Miesięcznie

USD i EUR