Archiwum kursów kupna i sprzedaży – tabela C (CSV, XLS)

Archiwum kursów kupna i sprzedaży walut obcych - tabela C w formatach CSV i XLS

Archiwum kursów kupna i sprzedaży walut obcych – tabela C w formatach CSV i XLS

Kursy kupna i sprzedaży

Format CSV

Format XLS

Średnioważone kursy kupna i sprzedaży

Format CSV – miesięczne

Format CSV – narastające

Format CSV – kwartalne / półroczne / roczne

Format XLS

Archiwalne kursy kupna i sprzedaży z lat 1996-2014

Format XLS