Instrukcja pobierania kursów walut

Informacja o sposobie pobierania plików w formacie XML z kursami walut NBP

Informacja o sposobie pobierania plików w formacie XML z kursami walut NBP

Informacja

Od 25 stycznia 2023 r. uległa zmianie domena i ścieżka i protokół (HTTPS) dostępu do kursów. Adres URL do pliku dir.txt, zawierającego listę nazw plików XML, jest następujący: https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/dir.txt

Uległy również analogicznej zmianie adresy plików XML i mają one następującą postać:
https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/xnnnzrrmmdd.xml
gdzie ciąg xnnnzrrmmdd jest odpowiednią nazwą z pliku dir.txt.

Jednocześnie informujemy, ze dotychczasowe adresy plików dir.txt: http://www.nbp.pl/kursy/xml/dir.txt
oraz plików XML w formacie: http://www.nbp.pl/kursy/xml/xnnnzrrmmdd.xml w domenie www.nbp.pl i protokół HTTP od 1 marca 2024 r. nie są już utrzymywane.

Pobieranie plików XML zawierających dane o kursach walut NBP

Pliki w formacie XML z kursami walut NBP umieszczone są na stronie internetowej static.nbp.pl w folderze:

/dane/kursy/xml/*.xml

Dodatkowo w lokalizacji tej znajduje się plik:

https://static.nbp.pl/dane/kursy/xml/dir.txt

zawierający listę nazw plików (bez rozszerzenia .xml) z tabelami kursów walut. Zawiera on dane tylko z bieżącego roku. Dane z lat poprzednich umieszczone są w plikach dir2002.txt, dir2003.txt … dir2022.txt.

Nazwy wszystkich plików mają taki sam format:

’xnnnzrrmmdd.xml’

gdzie poszczególne litery oznaczają:

x – litera określająca typ tabeli:

  • a – tabela kursów średnich walut obcych;
  • b – tabela kursów średnich walut niewymienialnych;
  • c – tabela kursów kupna i sprzedaży;
  • h – tabela kursów jednostek rozliczeniowych.

nnn – trzyznakowy (liczbowy) numer tabeli w roku;

z – litera ‘z’ (element stały)

rrmmdd – data publikacji/obowiązywania tabeli w formacie (bez odstępów): dwie ostatnie cyfry numeru roku, dwie cyfry numeru miesiąca oraz dwie cyfry numeru dnia.

.xml – standardowe rozszerzenie nazwy pliku w formacie XML.

Przykład pobrania z serwisu internetowego NBP pliku XML z tabelą A kursów średnich opublikowaną 5 lutego 2010 r.

  1. W pliku dir2010.txt szukamy według daty:
  2. A zatem szukany plik znajduje się pod adresem:

Aktualne (ostanie) pliki z tabelami kursów A, B i C dostępne są również pod następującymi nazwami (odpowiednio): LastA.xml, LastB.xml, LastC.xml.

Dobre praktyki

  • Zasady wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych określa uchwała nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15),
  • Standardowo należy pobrać plik dir.txt (po terminie jego aktualizacji) uzyskując w ten sposób listę nazw wszystkich dostępnych plików tabel kursów walut w kolejności chronologicznej.
  • Zasady korzystania z danych publikowanych na stronie NBP można znaleźć w Regulaminach NBP.

Zobacz również

Informacja o terminach publikacji kursów walut NBP

NBP Web API – Pobieranie kursów walut oraz cen złota w formacie XML oraz JSON