Sprawozdawczość – fundusze inwestycyjne

Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych | Rozporządzenia | Materiały do pobrania

Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych | Rozporządzenia | Materiały do pobrania


Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych obowiązująca od 01.01.2019 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Akty prawne – archiwum

Nowa sprawozdawczość – Instrukcja FI

Formularze sprawozdawcze

Zestawienie kategorii sprawozdawczych_słowniki

Więcej informacji na stronie sprawozdawczosc.nbp.pl


Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych obowiązująca do 31.12.2018 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Tworzenie plików xml dla systemu sprawozdawczego NBP – Instrukcja dla funduszy inwestycyjnych

Schemat_Sprawozdawczy_v.3.4.rar: schematy xsd i opisy formularzy dla wszystkich rodzajów sprawozdań

Zobacz również