Bilans płatniczy – dane historyczne (na bazie płatności)

Bilans płatniczy - dane historyczne na bazie płatności | dane miesięczne USD, EUR, PLN | Dane roczne 1993-2003