Adekwatność kapitałowa banków

Dane dotyczące adekwatności kapitałowej obejmują dane na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności/ współczynnika kapitałowego

Dane dotyczące adekwatności kapitałowej obejmują dane na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności/ współczynnika kapitałowego

Dane dotyczące adekwatności kapitałowej prezentowane są w dwóch różnych schematach. Obejmują one dane na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności/ współczynnika kapitałowego.

W pliku „Adekwatność kapitałowa COREP ITS” prezentowane są dane dotyczące adekwatności sektora bankowego w Polsce począwszy od marca 2014 r. Dane opracowane zostały na podstawie wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w załączniku nr I i II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Zostały one przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków łącznie z ich oddziałami zagranicznymi (bez oddziałów instytucji kredytowych, które nie ustalają funduszy własnych i współczynnika wypłacalności).

Dane te będą publikowane po zakończeniu każdego kwartału.

Do pobrania

Adekwatność kapitałowa COREP ITS

Metodyka – adekwatność kapitałowa banków COREP ITS

W pliku „Adekwatność kapitałowa” prezentowane są dane dotyczące adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce od marca 2010 r. do grudnia 2013 r. Dane opracowane zostały na podstawie wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Zostały one przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków (bez oddziałów instytucji kredytowych, które nie ustalają funduszy własnych i współczynnika wypłacalności oraz bez oddziałów zagranicznych).

Do pobrania

Adekwatność kapitałowa

Metodyka – adekwatność kapitałowa

Zobacz również