Bilans Narodowego Banku Polskiego (ujęcie monetarne)

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań | Dane miesięczne

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań | Dane miesięczne

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań. Sposób prezentacji danych dostosowany jest do standardów Unii Europejskiej i zapewnia porównywalność danych dla NBP z informacjami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny dla narodowych banków centralnych Unii Europejskiej w tym Eurosystemu. Zestawienie zawiera dane miesięczne za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Do pobrania

Bilans Narodowego Banku Polskiego (ujęcie monetarne) – (dane miesięczne)

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Zobacz również