Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych

Dane skonsolidowane (po wyeliminowaniu należności wzajemnych) należności i zobowiązań sektora monetarnych instytucji finansowych

Dane skonsolidowane (po wyeliminowaniu należności wzajemnych) należności i zobowiązań sektora monetarnych instytucji finansowych

Zestawienie prezentuje dane skonsolidowane (po wyeliminowaniu należności wzajemnych) dotyczące podstawowych kategorii należności i zobowiązań sektora monetarnych instytucji finansowych (NBP, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz funduszy rynku pieniężnego). Sposób prezentacji danych dostosowany jest do standardów Unii Europejskiej i zapewnia porównywalność danych z informacjami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny dla monetarnych instytucji finansowych Unii Europejskiej w tym Eurosystemu. Zestawienie zawiera dane miesięczne za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Do pobrania

Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych – dane miesięczne

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Zobacz również