Bilans zagregowany pozostałych monetarnych instytucji finansowych

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań pozostałych monetarnych instytucji finansowych

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań pozostałych monetarnych instytucji finansowych

Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań pozostałych monetarnych instytucji finansowych (banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz funduszy rynku pieniężnego). Sposób prezentacji danych dostosowany jest do standardów Unii Europejskiej i zapewnia porównywalność danych z informacjami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny. Zestawienie zawiera dane miesięczne za okres począwszy od grudnia 1996 r.

Do pobrania

Bilans zagregowany pozostałych monetarnych instytucji finansowych – dane miesięczne

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Zobacz również