Miary pieniądza i indeksy Divisia

Zestawienie „Miary pieniądza” prezentuje wartość pieniądza rezerwowego banku centralnego (M0) oraz podaży pieniądza M1, M2 i M3 w układzie miesięcznym | Indeksy Divisia

Zestawienie „Miary pieniądza” prezentuje wartość pieniądza rezerwowego banku centralnego (M0) oraz podaży pieniądza M1, M2 i M3 w układzie miesięcznym | Indeksy Divisia

Zestawienie „Miary pieniądza” prezentuje wartość pieniądza rezerwowego banku centralnego (M0) oraz podaży pieniądza M1, M2 i M3 w układzie miesięcznym za okres począwszy od grudnia 1996 r. Począwszy od marca 2002 r. „szeroki pieniądz M3” stał się podstawową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w Polsce. Dodatkowo prezentowany jest również „pieniądz wąski M1” oraz pośrednia kategoria pieniądza M2.

Do pobrania

Miary pieniądza (dane miesięczne)

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej 

Zestawienie „Indeksy Divisia dla Polski” zawiera dane o kształtowaniu się indeksów Divisia dla polskich agregatów monetarnych M1, M2 i M3 przy podstawie grudzień 1996=100. Dane przedstawiono w układzie miesięcznym i kwartalnym. Plik aktualizowany jest raz na kwartał z uzupełnieniem danych miesięcznych wstecz.

Do pobrania

Indeksy Divisia dla Polski

Konstrukcja indeksów Divisia 

Zobacz również