Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków

Szczegółowy zestaw informacji statystycznych dotyczących należności i zobowiązań monetarnych instytucji finansowych/banków w układzie miesięcznym

Szczegółowy zestaw informacji statystycznych dotyczących należności i zobowiązań monetarnych instytucji finansowych/banków w układzie miesięcznym

Zestawienie to zawiera szczegółowy zestaw informacji statystycznych dotyczących należności i zobowiązań monetarnych instytucji finansowych/banków w układzie miesięcznym za okres począwszy od grudnia 1996 r. Dane za okres grudzień 1996 r. – luty 2002 r. oparte są na szacunkach. Dane prezentowane są w układzie sektorowym (wg sektorów ESA2010), w podziale na rodzaje instrumentów, operacje w złotych i w walutach obcych, operacje z rezydentami i nierezydentami, terminy pierwotne operacji.

Do pobrania

Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych – dane miesięczne

Należności i zobowiązania banków – dane miesięczne

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Zobacz również