Zabezpieczenia – kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo

Lista dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP jako zabezpieczenia kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo

Lista dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP jako zabezpieczenia kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo

Tabela w formacie XLSX

Plik w formacie CSV

Załącznik w formacie CSV

Zobacz również