Kredyt w ciągu dnia w euro

NBP udziela uczestnikom systemu TARGET2-NBP kredytu w ciągu dnia w euro

NBP udziela uczestnikom systemu TARGET2-NBP kredytu w ciągu dnia w euro

Narodowy Bank Polski mając na celu zapewnienie płynności rozliczeń w systemie TARGET2-NBP udziela uczestnikom tego systemu kredytu w ciągu dnia w euro.

Kredyt w ciągu dnia w euro jest zabezpieczany wyłącznie papierami wartościowymi, które uzyskały akceptację Europejskiego Banku Centralnego, tj. obligacjami skarbowymi będącymi przedmiotem fixingu na BondSpot SA.

Lista obligacji skarbowych mogących stanowić zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia w euro 

Zobacz również