Analiza opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce

Syntetyczna, roczna informacja na temat opłat i prowizji pobieranych przez dostawców usług płatniczych za korzystanie z rachunku płatniczego oraz usług płatniczych z nim powiązanych

Syntetyczna, roczna informacja na temat opłat i prowizji pobieranych przez dostawców usług płatniczych za korzystanie z rachunku płatniczego oraz usług płatniczych z nim powiązanych

Syntetyczna, roczna informacja na temat opłat i prowizji pobieranych przez dostawców usług płatniczych za korzystanie z rachunku płatniczego oraz usług płatniczych z nim powiązanych (debetowa karta płatnicza, wpłata i wypłata gotówki, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe), obejmująca opłaty dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Do pobrania

Analiza opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (według danych na dzień 31.12.2021 r.) 

Analiza opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (według danych na dzień 31.12.2020 r.) 

Zobacz również